behandlingar / Sittningar

Bokningsbara behandlingar / Sittningar

MWO - Multiwave Oscillator

Tänk att få sitta bekvämt och få kroppen celler tankade med mer energi!

Multiwave Oscillator är en Frekvens- och Bioresonansmaskin och den är gjord efter originalritningarna från Nikola Tesla och George Lakhovsky i samarbete med Dr. Raymond Rife.
Du sitter bekvämt (och påklädd) i fältet som maskinen skapar. Vid användande av Terapi Tube för jag lampan (Terapi Tube) över ditt problemområde på bar hud.

Du behöver ha varit på ett Kinesiologi Nybesök som kostar 1200 kronor (90 minuter) eller boka MWO Nybesök som kostar 1050 kronor (75 minuter) innan du bokar enbart sittningar.

Sittning 15 minuter kostar 250 kronor.
Sittning 30 minuter kostar 500 kronor.
Sittning 60 minuter kostar 1000 kronor.
Terapi Tube/Printplate punktuell 15 minuter kostar 360 kronor.
Dubbelsession med kombinerad sittning + Terapi Tube/Terapikudde/Printplate tar totalt 60 minuter och kostar 1200 kronor.

Sittning i MWO bidrar till ökad cellspänning, vilket hjälper cellerna att motstå infektion med dess egen förmåga utan att påverka själva smittämnet. Vi bär på många vilande infektioner som kroppen hela tiden bekämpar, men om kroppen hamnar i ett ansträngt läge, kan infektionen bryta ut. Genom att även jobba med Terapi Tube får vi en synergistisk effekt då denna förstör patogenen (smittämnet) genom andra specifika frekvenser. Det finns de som menar att det enda riktiga försvaret mot cancer är det egna immunförsvaret. George Lakhovsky såg utvecklingen av sjukdom som, i huvudsak, en kamp mellan värdcellernas resonanssvängningar kontra svängningar härrörande från patogena organismer/cancerceller.

Den oscillerande frekvensen höjs för varje atom i din kropp, detta ökar ditt immunförsvars hastighet och förbättrar kapaciteten för att eliminera de negativa toxiner som din kropp utsätts för.

Blodets näring och syresättning både förbättras och ökar, varför sittning i MWO´n främjar läkning och hjälper smärta. MWO bidrar till att utsöndring av slaggprodukter i blodbanorna ökar och påskyndar även elimineringen av dessa slaggprodukter i blodet. Vi kan även jobba punktuellt med Terapi Tube eller Printplate tillsammans med Terapikudde.

MWO´n återställer cellerna till ett mer vitalt tillstånd och du får därmed ett friskare utseende. Vill du stötta anti-aging och ärrbildning rekommenderar jag Terapi Tube.

Det är fördelaktigt att, i början, sitta 4 gånger per vecka och då under kortare stunder. Detta på grund av att en belastad kropp kan bli mer trött i början. Det beror på att cellerna blir trötta av allt arbete de nu får möjlighet att göra. Att sitta oftare är många gånger till fördel för energinivån.

Välkommen för att tanka energi och hjälpa din kropp att må bättre!

Hälsokonsultation/ Tillämpad Kinesiologi

Alla borde få möjlighet att uppleva Tillämpad Kinesiologi!

Att få en status på ditt mående och få veta vad som behöver göras för ta dig till ett bättre mående!

Vid första besöket tas en anamnes. Behandlingen består i att finna orsaker till hälso-obalanser samt vid behov, på ett mjukt sätt, korrigera muskler/leder/kotor. Behandlingsplanen kan ex. innebära övningar, kostråd, homeopatmedicin, örtterapi och/eller kosttillskott.

Första behandlingen tar 1h 30 minuter och kostar 1200 kronor.
Uppföljningsbehandlingar tar 1h och kostar 800 kronor.

Som Naturterapeut och Kinesiolog jobbar jag holistiskt och söker alltid efter grundorsaken till dina obalanser. Därför är det viktigt för mig att få en tydlig bild av din situation och vad som kan ha föranlett den, varav anamnesen och den längre behandlingstiden första gången vi ses. 

Som Naturterapeut kan jag palpera, auskultera, mäta blodtryck samt göra olika provokationstester och som Kinesiolog använder jag manuell muskeltestning för att kommunicera med din kropp och dess nervsystem. 

Inom Tillämpad Kinesiologi jobbar vi med kroppens nervsystem och vi använder oss av manuell muskeltestning för att finna spänningar, blockeringar och obalanser hos dig som klient. Ditt nervsystem skickar hela tiden signaler till dina muskler och till dina organ för att tala om vad dessa ska göra. Ibland blir dessa signaler hindrade, vilket leder till att din kropp inte fungerar som det är tänkt. Du kan då få symptom som värk, sömnstörningar, mag-/tarmproblem m.fl. Man har funnit att alla muskler i kroppen är associerade till kroppens inre funktioner och man kan därför, med hjälp av testningen, få information om varför signalerna inte går fram, var kroppen behöver stöttning och vilken behandling som bäst kan bidra till denna stöttning.

Mental Tillämpad Kinesiologi

Allt i kroppen är sammankopplat. Den ena obalansen leder till den andra. Väldigt ofta är känslor inblandade i din ohälsa, varför denna del i din resa är en otroligt viktig nyckel och kan ge fantastiska resultat om du bara är öppen för att jobba med den!

I denna behandling jobbar vi med medvetna och/eller omedvetna mentala mönster och vid behov även med din självbild.

Första behandlingen tar 1h 30 minuter och kostar 1200 kronor. 
Uppföljningsbehandlingar tar 1h och kostar 800 kronor.

Som Naturterapeut och Kinesiolog jobbar jag holistiskt och söker alltid efter grundorsaken till dina obalanser. Därför är det viktigt för mig att få en tydlig bild av din situation och vad som kan ha föranlett den, varav anamnesen och den längre behandlingstiden första gången vi ses. 

Som Kinesiolog använder jag manuell muskeltestning för att kommunicera med din kropp och dess nervsystem.

Inom Tillämpad Kinesiologi jobbar vi med kroppens nervsystem och vi använder oss av manuell muskeltestning för att finna var du eventuellt har mentala blockeringar. Testningen är ett mycket bra verktyg då du kan ha blockeringar som du är omedveten om. En betydande händelse i ditt liv, såväl som en händelse som av dig kan ha uppfattats som liten, kan ha skapat ett ”signalfel” i ditt nervsystem. Eftersom att din kropp är en helhet kan ett sådant ”signalfel” inte bara skapa mentala problem för dig utan även fysiska. Med hjälp av Mental Balansering kan vi tillsammans göra en omkoppling och därmed åtgärda ”signalfelet”. Därför kan exempelvis bekymmer med magen bli hjälpta av en Mental Balansering.

CAVITATION/RADIOFREKVENS (CAV/RF)

Behöver du smärtlindring eller ett bättre flöde i ditt lymfsystem? Eller har du en stagnerad bindväv?

Cavitation (CAV) är detsamma som ultraljudsvågor. Ultraljudsvågor har förr enbart använts för att få bort bla njursten och nu har studier visat att dessa vågor tillsammans med radiofrekvens även kan behandla smärtproblematik (både kronisk och tillfällig), ansamlad vätska, kroppsfett (då ofta kallad virtuell fettsugning), celluliter och för att strama åt huden.

Ultraljudsvågor får lymfa och fettceller att vibrera. Detta stimulerar både lymfflöde och blodcirkulation och gör dessutom så att fettcellernas membran brister, och innehållet i fettcellerna kan avlägsnas från kroppen via naturliga kanaler. Man kissar ut det. Ultraljudsvågorna skapar vibrationer i trumhinnan, varför du under behandlingen hör ett ringande ljud. Detta är ofarligt och upphör efter behandlingen.

Även radiofrekvens (RF) har påverkan på lymfflöde och blodcirkulation (friskt blod strömmar till), varför en kombination av dessa två metoder har visat en väldigt positiv effekt på kroniska obalanser i våra kroppar, samt att svullnader och ödem dämpas. Via radiofrekvens uppstår en värmeutveckling som bidrar till att gammalt och skadat kollagen återhämtar sig och resulterar i en huduppstramning. Behandlingen kan därför även användas för dig som önskar hjälp med rynkor, slapp hud, hudbristningar och celluliter.

Du kan välja mellan behandlingar på 60, 90 eller 120 minuter.

60 minuter kostar 980 kronor.
Paket om 5st 60 minuters behandlingar kostar 4300 kronor (ordinarie pris 4900 kronor).

90 minuter kostar 1470 kronor.
Paket om 5st 90 minuters behandlingar kostar 6750 kronor (ordinarie pris 7350 kr).

120 minuter kostar 1960 kronor.
Paket om 5st 120 minuters behandlingar kostar 9200 kronor (ordinarie pris 9800 kronor).

(I behandlingstiden ingår tid för av- och påklädning.)

Behandlingen passar dig som:

  • upplever smärtproblematik (både akut och långvarig)
  • upplever led-och muskelbesvär
  • vill stötta ditt lymfsystem
  • vill stötta dina organ
  • vill öka dina förutsättningar för läkning
  • har problem med vätskeansamlingar
  • önskar få hjälp med lös hud/kroppsfett/celluliter

Tänk på att behandlingen inte ersätter motion och god kosthållning. Men om svår värk hindrar dig från motion kan behandlingen hjälpa dig till att få lindring av värken så att du successivt kan komma i gång med din motion.

Vill du stötta din kropp så att du får ut största effekt av behandlingen kan du med fördel äta mer grönsaker och mindre av svårsmälta livsmedel samt gärna plocka bort gluten och mejeriprodukter från din kost. Du kan även hjälpa kroppens rening genom att dricka rent vatten och/eller vätska som stimulerar dina njurar samt stötta cirkulationen mellan behandlingarna genom att motionera (promenader är tillräckligt). Även korrekt andning är viktig för att aktivera diafragman och därmed hjälpa ditt lymfsystem ytterligare. Vill du ha hjälp med dessa delar så har vi tid att prata om detta under behandlingen.

Beroende på hur belastad din kropp är, hur tätt du behandlas och huruvida du följer råden om kost och motion, kommer resultaten att skilja sig åt. Sällan märks resultat efter enstaka behandlingar, utan först efter 4 – 5 behandlingar kan du känna och märka effekt i och på din kropp.

Behandlingarna rekommenderas att göras 2 – 5 gånger/vecka. Efter att du har uppnått önskat resultat kan du göra underhålls-behandlingar månadsvis eller ibland med större intervall.

Om du har pacemaker eller andra hjärtproblem, om du är gravid eller ammande så kan du inte behandlas. Områden med proteser/skruvar/implantat behandlas inte. Smycken och piercingar avtages vid behandling.

Behandlingen sker direkt på huden varför du behöver vara avklädd på den kroppsdel som behandlas.

Jag rekommenderar en kinesiologisk behandling innan behandling med CAV/RF för att fastställa vilka organ som behöver stöttning och för att kunna skräddarsy din behandling. Vid en kinesiologisk behandling kan vi fastställa bland annat vilken kost som är mest fördelaktig för dig under behandlingstiden och även generellt.

LIFE Therapy® Syntesbehandling

Det här är behandlingen för dig som behöver hitta tillbaka till dig själv, att komma ner i varv och få uppleva lugn i sinnet.

LIFE Therapy® är en syntesbehandling som behandlar den fysiska kroppen, nervsystemet, mentala mönster och energikroppen. Det är alltså en behandling som påverkar hela individen för att uppnå holistisk läkning. Genom att frigöra blockeringar och öka flödet i kroppen,
höjs livskraften och den inre självläkningen aktiveras. Kroppen, i sin helhet, är fantastiskt smart och klok. Den kommer därför att ta hand om obalanser i den ordning som är bäst för den och för dig. Lager för lager kommer att skalas av för att du ska kunna må ditt bästa jag.

Första behandlingen kostar 2600 kronor och innefattas av tre delar:
Ett anamnessamtal per telefon, ca 30 minuter.
En klinisk behandling, ca 2h 15 minuter.
Ett uppföljningssamtal per telefon, ca 30 minuter.

Uppföljningsbehandlingar kan bokas för 1h, 1h 30 minuter samt 2h och debiteras med timpriset 800 kronor.

”LIFE Therapy® har som mål att skapa en syntes som aktiverar kroppens, psykets och själens förmåga till självläkning.

En Syntesbehandling aktiverar det kraniosakrala flödet i kroppen och det elektromagnetiska flödet i energifältet som omger kroppen. Genom att aktivera och optimera dessa flöden kan terapeuten hjälpa klienten att starta en självläkningsprocess. Behandlingen inkluderar terapeutiska och manuella metoder för att medvetandegöra och förändra destruktiva mentala mönster och låsningar.

Behandlingen medför läkning av nervsystemet, ökad fysisk närvaro, mer målinriktad handling, ökad medvetenhet om mentala mönster, högre energinivå och expanderad livskvalité.

Energifältet som omger din kropp påverkar din fysiska och psykiska hälsa. Vi människor är utrustade med ett sensitivt nervsystem som ständigt tar emot, tolkar och reagerar på många olika känslor och signaler. Signalerna påverkar vår emotionella, fysiska och mentala hälsa. Man kan exempelvis få ont i huvudet av att befinna sig i en miljö som man inte uppfattar som harmonisk. När flödet i kroppen och i energifältet samarbetar startar en naturlig läkeprocess.”
Text tagen från https://www.life-therapy.com/life-therapy-syntesbehandling/

MB Gua sha technique®

Går du på massage men upplever att den inte går tillräckligt på djupet? Då är denna behandling för dig!

MB Gua sha technique® är en mycket effektiv muskelbehandling som har sina rötter i den traditionella kinesiska medicinen. Gua sha betyder ungefär fritt översatt; skrapa skräp.

Områden där smärta, stagnation och spänningar förekommer skrapas med ett verktyg på insmord hud. Detta resulterar i en microblödning i de slaggfyllda underhudskapillärerna vartefter en läkningsprocess startas. Detta ger ökad cirkulation samt ett bättre flöde och slaggprodukter kan rensas ut. Behandlingen verkar även anti-inflammatoriskt och immunförsvarshöjande.

Jag kombinerar med koppning som kan förhöja effekten av skrapning samt användas där skrapning inte passar.

Du kan välja mellan behandlingar på 60, 75 och 90 minuter.

60 minuter kostar 850 kronor

75 minuter kostar 1060 kronor

90 minuter kostar 1275 kronor

(I behandlingstiden ingår tid för av- och påklädning.)

Behandlingen lämnar ofta röda märken på din hud. Dessa kan vara ganska framträdande, vilket du behöver vara medveten om. Rodnaden är inte farlig, skadar inte huden och kan variera i färg beroende på hur dålig cirkulationen är i det behandlade området. Märkena försvinner efter ett par dagar. En del upplever att behandlingen gör lite skönt-ont, ungefär som djup massage, andra känner ingen smärta alls.

Behandlingen passar dig som önskar jobba förebyggande eller få hjälp med både akuta och långvariga besvär (värkproblematik, sportskador, spända muskler etc), för dig som vill jobba med stagnationer i blod, lymfa och energi eller om du vill hjälpa ditt immunförsvar.
MB Gua Sha Technique® är en adaptogen (balanserande) teknik och den svalkar därför en för varm kropp och tillför värme till en frusen kropp – den kan alltså vara hjälpsam vid klimakteriebesvär såsom svettningar.
Och när vi har kommit till rätta med ditt besvär kan vi med fördel jobba vidare med en kinesiologisk behandling för att du inte ska hamna med samma besvär igen. Alternativt kan du komma på regelbunden underhållsbehandling.

Bäst effekt av behandlingen får du om du gör en kur om 4 – 6 behandlingar med ungefär 1 veckas mellanrum. Om du inte eliminerar orsaken till ditt problem så behöver du förmodligen få underhållsbehandling ca 1 gång/månad.

Precis innan behandlingen bör du inte dricka kaffe eller äta någon större måltid.

Efter en behandling kan du känna dig trött. Många känner sig lugna och skönt avslappnade. En del kan få huvudvärk en stund efter p.g.a. spänningar som släpper. En del vittnar om att de känner sig mycket starkare och mer energiska.

Jag rekommenderar dig att vila från tung träning två dagar efter din behandling. Promenader och lunkande löpning fungerar bra.
Timmarna efter behandlingen är det bra om du vilar och inte utsätter dig för kyla och drag. Drick extra vatten, gärna rumstempererat, under resten av dagen.

Jag utför inte behandling på dig som nyligen haft en stroke eller blodpropp, om du äter blodförtunnande medicin, om du är gravid, och inte heller om du har någon bindvävssjukdom.

OM-/AVBOKNINGAR SOM SKER SENARE ÄN 24H INNAN BOKAD TID DEBITERAS MED FULLPRIS.

Vill du boka tid gör du det enkelt via

Varukorg