behandlingar

Bokningsbara behandlingar

Hälsokonsultation/ Tillämpad Kinesiologi

Vid första besöket tas en anamnes. Behandlingen består i att finna orsaker till hälso-obalanser samt vid behov, på ett mjukt sätt, korrigera muskler/leder/kotor. Behandlingsplanen kan ex. innebära övningar, kostråd, homeopatmedicin, örtterapi och/eller kosttillskott.

Första behandlingen tar 1h 30 minuter och kostar 1200 kronor.
Uppföljningsbehandlingar tar 1h och kostar 800 kronor.

Som Naturterapeut och Kinesiolog jobbar jag holistiskt och söker alltid efter grundorsaken till dina obalanser. Därför är det viktigt för mig att få en tydlig bild av din situation och vad som kan ha föranlett den, varav anamnesen och den längre behandlingstiden första gången vi ses. 

Som Naturterapeut kan jag palpera, auskultera, mäta blodtryck samt göra olika provokationstester och som Kinesiolog använder jag manuell muskeltestning för att kommunicera med din kropp och dess nervsystem. 

Inom Tillämpad Kinesiologi jobbar vi med kroppens nervsystem och vi använder oss av manuell muskeltestning för att finna spänningar, blockeringar och obalanser hos dig som klient. Ditt nervsystem skickar hela tiden signaler till dina muskler och till dina organ för att tala om vad dessa ska göra. Ibland blir dessa signaler hindrade, vilket leder till att din kropp inte fungerar som det är tänkt. Du kan då få symptom som värk, sömnstörningar, mag-/tarmproblem m.fl. Man har funnit att alla muskler i kroppen är associerade till kroppens inre funktioner och man kan därför, med hjälp av testningen, få information om varför signalerna inte går fram, var kroppen behöver stöttning och vilken behandling som bäst kan bidra till denna stöttning.

Mental Tillämpad Kinesiologi

I denna behandling jobbar vi med medvetna och/eller omedvetna mentala mönster och vid behov även med din självbild.

Första behandlingen tar 1h 30 minuter och kostar 1200 kronor. 
Uppföljningsbehandlingar tar 1h och kostar 800 kronor.

Som Naturterapeut och Kinesiolog jobbar jag holistiskt och söker alltid efter grundorsaken till dina obalanser. Därför är det viktigt för mig att få en tydlig bild av din situation och vad som kan ha föranlett den, varav anamnesen och den längre behandlingstiden första gången vi ses. 

Som Kinesiolog använder jag manuell muskeltestning för att kommunicera med din kropp och dess nervsystem.

Inom Tillämpad Kinesiologi jobbar vi med kroppens nervsystem och vi använder oss av manuell muskeltestning för att finna var du eventuellt har mentala blockeringar. Testningen är ett mycket bra verktyg då du kan ha blockeringar som du är omedveten om. En betydande händelse i ditt liv, såväl som en händelse som av dig kan ha uppfattats som liten, kan ha skapat ett ”signalfel” i ditt nervsystem. Eftersom att din kropp är en helhet kan ett sådant ”signalfel” inte bara skapa mentala problem för dig utan även fysiska. Med hjälp av Mental Balansering kan vi tillsammans göra en omkoppling och därmed åtgärda ”signalfelet”. Därför kan exempelvis bekymmer med magen bli hjälpta av en Mental Balansering.

CAVITATION/RADIOFREKVENS (CAV/RF)

Cavitation (CAV) är detsamma som ultraljudsvågor. Ultraljudsvågor har förr enbart använts för att få bort bla njursten och nu har studier visat att dessa vågor tillsammans med radiofrekvens även kan behandla smärtproblematik (både kronisk och tillfällig), ansamlad vätska, kroppsfett (då ofta kallad virtuell fettsugning), celluliter och för att strama åt huden.

Ultraljudsvågor får lymfa och fettceller att vibrera. Detta stimulerar både lymfflöde och blodcirkulation och gör dessutom så att fettcellernas membran brister, och innehållet i fettcellerna kan avlägsnas från kroppen via naturliga kanaler. Man kissar ut det. Ultraljudsvågorna skapar vibrationer i trumhinnan, varför du under behandlingen hör ett ringande ljud. Detta är ofarligt och upphör efter behandlingen.

Även radiofrekvens (RF) har påverkan på lymfflöde och blodcirkulation (friskt blod strömmar till), varför en kombination av dessa två metoder har visat en väldigt positiv effekt på kroniska obalanser i våra kroppar, samt att svullnader och ödem dämpas. Via radiofrekvens uppstår en värmeutveckling som bidrar till att gammalt och skadat kollagen återhämtar sig och resulterar i en huduppstramning. Behandlingen kan därför även användas för dig som önskar hjälp med rynkor, slapp hud, hudbristningar och celluliter.

Du kan välja mellan behandlingar på 60, 80, 100 eller 120 minuter.

60 minuter kostar 980 kronor.
Paket om 5st 60 minuters behandlingar kostar 4410 kronor (ordinarie pris 4900 kronor).

80 minuter kostar 1300 kronor.
Paket om 5st 80 minuters behandlingar kostar 5850 kronor (ordinarie pris 6500 kr).

100 minuter kostar 1630 kronor.
Paket om 5st 100 minuters behandlingar kostar 7335 kronor (ordinarie pris 8150 kronor).

120 minuter kostar 1960 kronor.
Paket om 5st 120 minuters behandlingar kostar 8820 kronor (ordinarie pris 9800 kronor).

Behandlingen passar dig som:

  • upplever smärtproblematik (både akut och långvarig)
  • upplever led-och muskelbesvär
  • vill stötta ditt lymfsystem
  • vill stötta dina organ
  • vill öka dina förutsättningar för läkning
  • har problem med vätskeansamlingar
  • önskar få hjälp med lös hud/kroppsfett/celluliter

Tänk på att behandlingen inte ersätter motion och god kosthållning. Men om svår värk hindrar dig från motion kan behandlingen hjälpa dig till att få lindring av värken så att du successivt kan komma i gång med din motion.

Vill du stötta din kropp så att du får ut största effekt av behandlingen kan du med fördel äta mer grönsaker och mindre av svårsmälta livsmedel samt gärna plocka bort gluten och mejeriprodukter från din kost. Du kan även hjälpa kroppens rening genom att dricka rent vatten och/eller vätska som stimulerar dina njurar samt stötta cirkulationen mellan behandlingarna genom att motionera (promenader är tillräckligt). Även korrekt andning är viktig för att aktivera diafragman och därmed hjälpa ditt lymfsystem ytterligare. Vill du ha hjälp med dessa delar så har vi tid att prata om detta under behandlingen.

Beroende på hur belastad din kropp är, hur tätt du behandlas och huruvida du följer råden om kost och motion, kommer resultaten att skilja sig åt. Sällan märks resultat efter enstaka behandlingar, utan först efter 4 – 5 behandlingar kan du känna och märka effekt i och på din kropp.

Behandlingarna rekommenderas att göras 2 – 5 gånger/vecka. Efter att du har uppnått önskat resultat kan du göra underhålls-behandlingar månadsvis eller ibland med större intervall.

Om du har pacemaker eller andra hjärtproblem, om du är gravid eller ammande så kan du inte behandlas. Områden med proteser/skruvar/implantat behandlas inte. Smycken och piercingar avtages vid behandling.

Behandlingen sker direkt på huden varför du behöver vara avklädd på den kroppsdel som behandlas.

Jag rekommenderar en kinesiologisk behandling innan behandling med CAV/RF för att fastställa vilka organ som behöver stöttning och för att kunna skräddarsy din behandling. Vid en kinesiologisk behandling kan vi fastställa bland annat vilken kost som är mest fördelaktig för dig under behandlingstiden och även generellt.

LIFE Therapy® Syntesbehandling

LIFE Therapy® är en syntesbehandling som behandlar den fysiska kroppen, nervsystemet, mentala mönster och energikroppen. Det är alltså en behandling som påverkar hela individen för att uppnå holistisk läkning. Genom att frigöra blockeringar och öka flödet i kroppen,
höjs livskraften och den inre självläkningen aktiveras. Kroppen, i sin helhet, är fantastiskt smart och klok. Den kommer därför att ta hand om obalanser i den ordning som är bäst för den och för dig. Lager för lager kommer att skalas av för att du ska kunna må ditt bästa jag.

Första behandlingen kostar 2600 kronor och innefattas av tre delar:
Ett anamnessamtal per telefon, ca 30 minuter.
En klinisk behandling, ca 2h 15 minuter.
Ett uppföljningssamtal per telefon, ca 30 minuter.

Uppföljningsbehandlingar kan bokas för 1h, 1h 30 minuter samt 2h och debiteras med timpriset 800 kronor.

”LIFE Therapy® har som mål att skapa en syntes som aktiverar kroppens, psykets och själens förmåga till självläkning.

En Syntesbehandling aktiverar det kraniosakrala flödet i kroppen och det elektromagnetiska flödet i energifältet som omger kroppen. Genom att aktivera och optimera dessa flöden kan terapeuten hjälpa klienten att starta en självläkningsprocess. Behandlingen inkluderar terapeutiska och manuella metoder för att medvetandegöra och förändra destruktiva mentala mönster och låsningar.

Behandlingen medför läkning av nervsystemet, ökad fysisk närvaro, mer målinriktad handling, ökad medvetenhet om mentala mönster, högre energinivå och expanderad livskvalité.

Energifältet som omger din kropp påverkar din fysiska och psykiska hälsa. Vi människor är utrustade med ett sensitivt nervsystem som ständigt tar emot, tolkar och reagerar på många olika känslor och signaler. Signalerna påverkar vår emotionella, fysiska och mentala hälsa. Man kan exempelvis få ont i huvudet av att befinna sig i en miljö som man inte uppfattar som harmonisk. När flödet i kroppen och i energifältet samarbetar startar en naturlig läkeprocess.”
Text tagen från https://www.life-therapy.com/life-therapy-syntesbehandling/

Vill du boka tid gör du det enkelt via

OM-/AVBOKNINGAR BEHÖVER SKE MINST 24H INNAN BOKAD TID FÖR ATT UNDVIKA ATT DEBITERAS

Varukorg