tidsbokning

Bokningsbara behandlingar

Hälsokonsultation/ Tillämpad Kinesiologi

Vid första besöket tas en anamnes. Behandlingen består i att finna orsaker till hälso-obalanser samt vid behov, på ett mjukt sätt, korrigera muskler/leder/kotor. Behandlingsplanen kan ex. innebära övningar, kostråd, homeopatmedicin, örtterapi och/eller kosttillskott.

Första behandlingen tar 1h 30 minuter och kostar 1200 kronor.
Uppföljningsbehandlingar tar 1h och kostar 800 kronor.

Som Naturterapeut och Kinesiolog jobbar jag holistiskt och söker alltid efter grundorsaken till dina obalanser. Därför är det viktigt för mig att få en tydlig bild av din situation och vad som kan ha föranlett den, varav anamnesen och den längre behandlingstiden första gången vi ses. 

Som Naturterapeut kan jag palpera, auskultera, mäta blodtryck samt göra olika provokationstester och som Kinesiolog använder jag manuell muskeltestning för att kommunicera med din kropp och dess nervsystem. 

Inom Tillämpad Kinesiologi jobbar vi med kroppens nervsystem och vi använder oss av manuell muskeltestning för att finna spänningar, blockeringar och obalanser hos dig som klient. Ditt nervsystem skickar hela tiden signaler till dina muskler och till dina organ för att tala om vad dessa ska göra. Ibland blir dessa signaler hindrade, vilket leder till att din kropp inte fungerar som det är tänkt. Du kan då få symptom som värk, sömnstörningar, mag-/tarmproblem m.fl. Man har funnit att alla muskler i kroppen är associerade till kroppens inre funktioner och man kan därför, med hjälp av testningen, få information om varför signalerna inte går fram, var kroppen behöver stöttning och vilken behandling som bäst kan bidra till denna stöttning.

Mental Tillämpad Kinesiologi

I denna behandling jobbar vi med medvetna och/eller omedvetna mentala mönster och vid behov även med din självbild.

Första behandlingen tar 1h 30 minuter och kostar 1200 kronor. 
Uppföljningsbehandlingar tar 1h och kostar 800 kronor.

Som Naturterapeut och Kinesiolog jobbar jag holistiskt och söker alltid efter grundorsaken till dina obalanser. Därför är det viktigt för mig att få en tydlig bild av din situation och vad som kan ha föranlett den, varav anamnesen och den längre behandlingstiden första gången vi ses. 

Som Kinesiolog använder jag manuell muskeltestning för att kommunicera med din kropp och dess nervsystem.

Inom Tillämpad Kinesiologi jobbar vi med kroppens nervsystem och vi använder oss av manuell muskeltestning för att finna var du eventuellt har mentala blockeringar. Testningen är ett mycket bra verktyg då du kan ha blockeringar som du är omedveten om. En betydande händelse i ditt liv, såväl som en händelse som av dig kan ha uppfattats som liten, kan ha skapat ett ”signalfel” i ditt nervsystem. Eftersom att din kropp är en helhet kan ett sådant ”signalfel” inte bara skapa mentala problem för dig utan även fysiska. Med hjälp av Mental Balansering kan vi tillsammans göra en omkoppling och därmed åtgärda ”signalfelet”. Därför kan exempelvis bekymmer med magen bli hjälpta av en Mental Balansering.

LIFE Therapy® Syntesbehandling

LIFE Therapy® är en syntesbehandling som behandlar den fysiska kroppen, nervsystemet, mentala mönster och energikroppen. Det är alltså en behandling som påverkar hela individen för att uppnå holistisk läkning. Genom att frigöra blockeringar och öka flödet i kroppen,
höjs livskraften och den inre självläkningen aktiveras. Kroppen, i sin helhet, är fantastiskt smart och klok. Den kommer därför att ta hand om obalanser i den ordning som är bäst för den och för dig. Lager för lager kommer att skalas av för att du ska kunna må ditt bästa jag.

Första behandlingen kostar 2600 kronor och innefattas av tre delar:
Ett anamnessamtal per telefon, ca 30 minuter.
En klinisk behandling, ca 2h 15 minuter.
Ett uppföljningssamtal per telefon, ca 30 minuter.

Uppföljningsbehandlingar kan bokas för 1h, 1h 30 minuter samt 2h och debiteras med timpriset 800 kronor.

”LIFE Therapy® har som mål att skapa en syntes som aktiverar kroppens, psykets och själens förmåga till självläkning.

En Syntesbehandling aktiverar det kraniosakrala flödet i kroppen och det elektromagnetiska flödet i energifältet som omger kroppen. Genom att aktivera och optimera dessa flöden kan terapeuten hjälpa klienten att starta en självläkningsprocess. Behandlingen inkluderar terapeutiska och manuella metoder för att medvetandegöra och förändra destruktiva mentala mönster och låsningar.

Behandlingen medför läkning av nervsystemet, ökad fysisk närvaro, mer målinriktad handling, ökad medvetenhet om mentala mönster, högre energinivå och expanderad livskvalité.

Energifältet som omger din kropp påverkar din fysiska och psykiska hälsa. Vi människor är utrustade med ett sensitivt nervsystem som ständigt tar emot, tolkar och reagerar på många olika känslor och signaler. Signalerna påverkar vår emotionella, fysiska och mentala hälsa. Man kan exempelvis få ont i huvudet av att befinna sig i en miljö som man inte uppfattar som harmonisk. När flödet i kroppen och i energifältet samarbetar startar en naturlig läkeprocess.”
Text tagen från https://www.life-therapy.com/life-therapy-syntesbehandling/

AuraTransformation™ samt Balansering

AuraTransformation™ är en energibehandling som ger dig möjlighet till utveckling av ditt personliga medvetande och den kan ge dig större handlingskraft och intuition. Den kan även hjälpa dig i kommunikationen med andra människor och framförallt med barn som har ett annat medfött medvetande än vi vuxna.
Behandlingen är uppdelad på två olika tillfällen, där första delen behandlar transformationen och där den andra delen är en balansering. Dessa två behandlingstillfällen sker med fördel tätt inpå varandra, exempelvis dagarna efter varandra.

Första behandlingen kostar 3600 kronor och innefattas av två delar:
AuraTransformation™, ca 2h 45 minuter.
Balansering, ca 1h 45 minuter.

Uppföljningsbehandlingar kallas för balanseringar och kan bokas för minst 1h och debiteras med timpriset 800 kronor.

”En AuraTransformation™ är en permanent och genomgripande utveckling av din aura och utstrålning som efterhand medför många fördelar på det personliga området.
För att beskriva det kort, så förenar AuraTransformationen din intuition med din handlingskraft. Dessutom medverkar den till att förstärka genomslagskraften i din utstrålning och i ditt energifält således att du inte behöver bekymra dig över större eller mindre motstånd från omvärlden. Du får större livslust och låter dig inte styras av någon dold agenda som du inte själv kan stå för. Dessutom blir det lättare för dig att definiera dig själv som människa och det blir lättare för dig att markera dina gränser i förhållande till omvärlden.
En AuraTransformation™ utförs av en Auraförmedlare™ som besitter stora helande krafter och en djup inre balans. Auraförmedlaren arbetar till skillnad från andra healare, med balansenergi i stället för att arbeta med rent ljus och får i samband med AuraTransformationen balansen så totalt integrerad i ditt energisystem att du inom kort upptäcker att du inte behöver se så svart-vitt på världen och det du har runt omkring dig. Du får balans i både ditt energifält, som motsvarar din aura och utstrålning, samtidigt som du uppnår en djup inre balans som inte kan förklaras med ord. Den ska helt enkelt upplevas!
Under en AuraTransformation™ blir andeenergin samlad och uppgraderad med de nya starka indigo- och kristall-energierna och den blir kopplad direkt till kroppen via den starkt skyddande balanskroppen. Därför blir det mycket lättare att leva ett liv i kontakt med kärnan i sig själv och den man är i renaste form.
En AuraTransformation™ är inte något man gör bara för att prova på, det finns ingen ångerrätt när man redan är transformerad. Medvetandeutvidgningen förpliktar, så AuraTransformation™ är för psykiskt friska människor som vill något mera med sitt liv.
AuraTransformation™ är en snabb väg för föräldrar och andra omsorgspersoner att förstå och kommunicera på lika villkor med Den Nya Tidens barn.”
Text tagen från https://auratransformation.com/sv/

Här https://auratransformation.com/sv/jenny-hagerlund/ kan ni läsa om min profil som Auraförmedlare™

OM-/AVBOKNINGAR BEHÖVER SKE MINST 24H INNAN BOKAD TID FÖR ATT UNdVIKA ATT DEBITERAS

Copyright©  2022 NYAVA